Nedjelja, 21 Jula, 2024

TUZLASPIEGEL

PRVI TUZLANSKI SATIRIČNI PORTAL

AKTUELNO

NAUKA: Zbog čega se u BiH formira Agencija za istraživanje svemira?

Vijeće ministara BiH je, 30. januara ove godine, utvrdilo Prijedlog osnova za pristupanje Bosne i Hercegovine Ugovoru o načelima kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira. Ovaj dokument uključuje i formiranje Agencije za istraživanje svemira i pokazuje jasnu opredijeljenost države o značajnijem investiranju u nauku i istraživanje.

No, nameće se pitanje koji su pravi razlozi državne vlade za ovu vrstu istraživanja? Intencija jeste da i Bosna i Hercegovina ne zaostaje u ovoj oblasti i da zagospodari dijelom teritorija na Zemljinom satelitu – Mjesecu.

Stvarni razlog je, zapravo, stvoriti preduslove za ukop privilegiranog staleža – političara i moćnika. Naši političari razmišljaju šta neposredno nakon smrti? Poznato je da su grobna VIP mjesta na Zemlji pretrpana i odavno rezervisana, a navika pogleda sa visine u toku njihovog radnog vijeka, nameće obavezu „pogleda odozgo“ i nakon smrti. Mjesec je idealno mjesto za ukop i ostvarivanje njihovih želja.

Saznajemo da su entitetske vlade dobile zadatak da riješe zakonsku regulativu kada je u pitanju knjiženje nekoliko stotina hektara površine na Mjesecu, te da, čim se steknu za to uslovi, podijele istu u omjeru 51:49 posto u korist većeg bh. entiteta.

Također, formirana je i intervjerska radna grupa koja ima zadatak da utvrdi da li se ukop na Mjesecu može nesmetano obaviti? Članovi radne grupe (Halid Bašluk, Ivan Krunica i Ranko Parastos), dijele jednoglasan stav da se ukop mrtvaca (mejta) može nesmeteno obaviti na Mjesecu, uz uslov da se vjerski obred ukopa istovremeno realizuje, putem videolinka, na Zemlji. Ukop na Mjesecu bi vršili posebno obučeni timovi Oružanih snaga BiH, a vjerski obredi (sahrana i dženaza) bi se realizirala na Zemlji.

„Postoji mogućnost da se grobna mjesta na Mjesecu osiguraju video nadzorom, kako bi članovi porodice imali i mogućnost da, putem android aplikacije, u svakom trenutku sa Zemlje, imaju uvida na grobno mjesto. Ova usluga ne bi bila u ponudi osnovnog paketa“ – istakao je Ivan Krunica, član resorne intervjerske radne grupe.

J.M.