KONTAKT

ADRESA: Izeta Fazlinovića 22, 75000, Tuzla
BROJ TELEFONA: 090/291-002
EMAIL: tuzlak.satira@tuzlaspiegel.ba

REDAKCIJA:
Jasmin Mualimović
Azra Zec
Mustafa Zulfepustampašić
Hilmija Frlj