ANKETA: Koji je od ponuđenih premijera Tuzlanskog kantona najneuspješniji?

Anketno pitanje mjeseca augusta 2021. godine odnosi se na premijere Tuzlanskog kantona. U anketnom pitanju ponudili smo odgovor na aktuelnog i posljednja tri premijera Tuzlanskog kanton.

Koji je od ponuđenih premijera Tuzlanskog kantona najneuspješniji?